FootZone3D - FootBalance Polska

Diagnostykę wspomaga Kiosk Footbalance, na którym badamy i określamy wysklepienie stopy jak i poziom pronacji czy supinacji.


W Urządzenie wbudowany jest piecyk do podgrzewania wkładek oraz poduszka do ich formowania.
Kiosk po badaniu wysyła raport z badania na wskazany przez pacjenta e-mail. Istnieje też możliwość wydruku raportu.
Samo badanie na kiosku wraz uformowaniem wkładki zajmuje ok 10 minut.
Po tym czasie wkładki są już gotowe do użycia.
Raport ma na celu uświadomić pacjentowi jak ważna jest rola stóp i ich ułożenia w prawidłowości funkcjonowania łańcucha kinematycznego ciała. Pacjent ma jasną informację jak ma wysklepione stopy, czy jest pronatorem/supinatorem, jakie z tym są związane ryzyka i konsekwencje oraz rekomendację odpowiednich wkładek.

Wkładki są formowane indywidualnie w pozycji tzw kołowrotka/wrzeciona, która ma na celu skorygowanie łuków stopy i ułożenia pięty. Jednocześnie stopa włożona zostaje tak aby obciążyć trzy kluczowe punkty wsparcia- pietę, pierwszą oraz głowy pierwszej i piątej kości śródstopia. W razie konieczności można zastosować dodatkowe stabilizatory i peloty metatarsalne dodatkowo wspomagające bazową wkładkę w działaniu.

Scroll to Top